دکتر طلعت خدیوزاده
 
 
                        استادیار گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی
 
                              khadivzadeht[at]mums.ac.ir
                              tkhadivzadeh[at]yahoo.com
 آدرس: چهارراه دکترا، دانشکده پرستاری و مامايي
تلفن:  
38591511-051
نمابر: 
38597313 -051
Cv in English
 
سوابق تحصیلی
دکترای تخصصي رشته بهداشت باروری: دانشگاه علوم پزشکي مشهد و اصفهان، 1392
 فوق ليسانس آموزش پزشكي : دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 1378
 فوق ليسانس مامايي : دانشگاه تربيت مدرس، 1372
 ليسانس مامايي : دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1367
 فوق ديپلم مامايي : دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1365
 
سوابق تحصیلی
رساله های مقاطع تحصیلات تکمیلی
 عنوان پايان نامه دکتراي بهداشت باروري: ‌مطالعه رفتار باروري در جامعه شهري. به راهنمايي دکتر رباب لطيف نژاد رودسری
 عنوان پايان نامه فوق ليسانس آموزش پزشكي: راهبردهای مطالعه و يادگيری و موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. به راهنمايي دکتر علی اکبر سيف
 عنوان پايان نامه فوق ليسانس مامايي (گرايش بهداشت مادر و کودک): بررسی اثر طرح هم اتاقی مادر و نوزاد بر الگوی تغذيه و وزن گيري شيرخواران. به راهنمايي دکتر سوسن پارسای، دکتر غلامعلی معموری
 
 
افتخارات و جوایز
استاد برتر گروه مامایی، نهمین جشنواره آموزشی شهيد مطهری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1395
دريافت لوح تقدير از چهارمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1390
 کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری و دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهوری در سال 1389
 دريافت لوح تقدير بعنوان پيشگام علمي فرهنگي از پنجمين جشنواره دانشجويان پيشگام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 16 آذر سال 1389
 دريافت لوح تقدير از سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری، 6 اردیبهشت 1389، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جشنواره کشوری 12 اردیبهشت 1389، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دريافت لوح تقدير بعنوان پيشگام فرهنگي از چهارمين جشنواره دانشجويان پيشگام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 16 آذر سال 1388
 دريافت لوح تقدير از دومين جشنواره آموزشی شهيد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1388
 رتبه اول خطاطی، جشنواره فرهنگی و هنری دانشجويان دانشگاههای علوم پزشکی کشور. بهمن 1387، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رتبه اول سال 1386 
 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1383
 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 1381
 
 
 
سوابق اجرایی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی از 20 دی ماه 1393 تا کنون
معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامايي از آذر ماه سال 1381 تا اسفند 1386
  عضو گروه برنامه ريزی و ارزشيابی رشته مامايي (بورد مامايي) از سال 1376 الی 1382
 عضو شورای امور بانوان دانشگاه از سال 1380 تا کنون
 همکار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه از سال 1375 تا کنون
 عضو شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1381 تا اسفند 1386
 عضو کميته پژوهش در آموزش دانشگاه، سال 1386
 عضو کميته آموزش مداوم دانشگاه، سال 1386
 عضو مرکز تحقيقات سلامت زنان دانشگاه، از سال 1386 تا کنون
 عضو انجمن آموزش پزشکی کشور در سالهای 1382 و 1386
 عضو کميته باز آموزی رشته مامايي، دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 عضو انجمن ترويج تغذيه با شير مادر استان خراسان، سالهای 76-1373 
 مربي عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال 1373 تا کنون
 مربي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد سالهاي 68-1366
 کارشناس مامايي بيمارستان امام حسين (ع) سالهاي 68-1366 
 
 
 
فعالیت های اجرایی
راه اندازی دوره ها و مراکز:
 همکاری در راه اندازی دوره دکترای پرستاری در دانشکده پرستاری و مامايي، سال 1386
 همکاری در راه اندازی دوره دکترای بهداشت باروری در دانشکده پرستاری و مامايي، سال 1385
 عضو هيئت موسس مرکز تحقيقات سلامت زنان دانشگاه
 همکاری در راه اندازی گرايش بهداشت مادر و کودک در مقطع کارشناسی ارشد رشته مامايي در دانشکده پرستاری و مامايي مشهد، سال 1372
 
همکاری در برگزاری همايش ها:
دبير و عضو کميته علمی کنگره آموزش و مشاوره در بهداشت باروری، 12 الی 14 آبان 1393، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عضو کميته علمی کنگره بهداشت باروری، 12 الی 14 تيرماه 1386، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قائم مقام دبير علمی و عضوکميته علمی دومين کنگره ارتقاء سلامت زنان، 25 الی 27 خرداد ماه 1383، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 عضو کميته علمی همايش بهداشت باروری، 19 الی 21 خرداد ماه 1383، دانشگاه علوم پزشکی ايران
 عضو کميته علمی و دبير اجرايي همايش آموزش و مراقبت در بيماری های هماتولوژی و انکولوژی، 3 الی 5 تير ماه 1383، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 عضو کميته علمی ششمين كنگره سراسري تاره هاي قلب و عروق، 18 الی20 خرداد ماه 1383، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 عضو کميته علمی همايش آموزش های نوين پرستاری ومامايي. 27 الی 28 بهمن 1382، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 عضو کميته علمی همايش آموزش و مراقبت در بيماری های مزمن، 8 و 9 آبان ماه 1380، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
  
 
علائق تحقیقاتی
 الگوها و روشهای فعال آموزش، راهبردهای مطالعه و يادگيری، ارزشیابی دانشجو 
 مراقبتهای دوران بارداری، طب سنتی و مکمل در بارداری، آموزش در بهداشت باروری، باروری سالم
 
سوابق تدريس
مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد
 
 روش تحقيق، پروژه سمينار در تحقيق
 مشاوره در مامايي
 بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده دانشجويان کارشناسی ارشد مامايي (تئوری و کارآموزی)
 
مقطع کارشناسی
 
 بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده دانشجويان کارشناسی مامايي (تئوری و کارآموزی)
 
 بارداری و زايمان (تئوری و کارآموزی)
 تغذيه مادر و کودک
کارگاه احيای نوزاد
 
آموزش مداوم
 
 ارزشيابی بالينی (کارگاه ويژه اعضای هيئت علمی)
 روانشناسی يادگيري (آموزش ضمن خدمت کارشناسان آموزشی)
 
 
 
کتب چاپ شده
 دکتر محمد جواد پريزاده، طلعت خديوزاده. بهداشت ازدواج. در کتاب جامع بهداشت عمومی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چاپ دوم 1385
 طلعت خديوزاده. راهبردهای مطالعه و يادگيری و موفقيت تحصيلی، انتشارات پيام سلامت، 1381
 طلعت خديوزاده، فاطمه عرفانيان. راهنمای گام به گام ارائه خدمات آی يودی گذاری. پذيرفته شده جهت چاپ توسط دانشگاه
 

 

 
 
1  2  3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انشگاه علوم پزشکي مشهد، 1365