فرزانه جعفرنژاد     
 
عضو هیئت علمی گروه مامایی 
 
jaafarnejadf[at]mums.ac.ir
 
 
آدرس: مشهد, خیابان ابن سینا، چهارراه دکترا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 8591511
نمابر:
8597313
 
 
سوابق تحصیلی
 
 کارشناس ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (شهريور ماه1373)
 کارشناس مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (شهريور ماه1363)
 
 
مراتب علمی
 
 كارشناس مامايي
 مربي
 
شرکت در دوره های آموزش
 
کارگاه آموزشي پزشکي جامعه نگر خرداد 74
شرکت در پانزدهمين کارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر
شرکت در کارگاه تحقيق کيفي آبان 82
شرکت در سمينار دو روز مهارت هاي زندگي بهمن 83
شرکت در بازآموزي MRI 29 و 30 شهريور 1383
شرکت در کارگاه مقدماتي ارتقاء مستمر کيفيت مهر 81
شرکت در دوره هاي آموزشي نامه نگاري به زبان انگليسي سال 81
شرکت در اصول و قوانين گزارش نويسي و نسخه نويسي مامايي ارديبهشت 85
شرکت در کارگاه نيازسنجي آموزشي 13/7/85
شرکت در بازآموزي ناباروري و کارآموزي IVF
شرکت در کارگاه مقاله نويسي
شرکت در بازآموزي کنگره بيماريهاي آميزشي
شرکت در کارگاه آموزشي احياء نوزادان شهريور 78
مدرس بازآموزي مراقبت هاي دوران بارداري براي ماماها در سه دوره
مدرس بازآموزي ارزيابي سلامت جنين براي ماماها در سه دوره
كارگاه پژوهش هاي كيفي در علوم پزشكي به مدت 24 ساعت (بهمن 85)
شركت در همايش بين المللي رويان (شهريور 86)
شركت در کارگاه پاپ اسمیر (خرداد 87)
شركت در بازآموزی زایمان ایمن (خرداد 87)
شركت در کارگاه آموزشی Science Direct (تیر 87)
شركت در کارگاه آموزش مجازی
شركت در کارگاه بررسی روایی و پایایی آزمون ها (شهریور 87)
شركت در اولین همایش بین المللی سرطان های زنان با همکاری IGCS (مهر 87)
سوابق اجرایی
 
عضو هيئت برنامه ريزي ارزشيابي رشته مامايي – وزارت بهداشت از مهر 83 تا 86 (بورد مامايي)
 عضو شوراي تحصيلات تکميلي – دانشکده پرستاري و مامايي – سه سال
 عضو کميته علمي همايش سراسري ارتقاء سلامت زنان – دانشگاه علوم پزشکي مشهد – خرداد 83
 عضو کميته اجرايي همايش سراسري آموزش و مراقبت در بيماريهاي مزمن – دانشگاه علوم پزشکي مشهد – آبان 80
 عضو كميته ارزشيابي دروني – تابستان 86
 عضو كميته راهبردي – 86
 عضو كميته علمی اولین همایش پرستاری اعصاب کودکان (آبان 87)
 عضو شورای توسعه آموزش دانشکده (از مهر 87)
 عضو کمیته پیگیری مربوط به ارزشیابی دوره دکترای تخصصی (مهر 87)
  
طرح هاو علائق تحقیقاتی
 
زنان
ناباروری
 
 
 
افتخار ات و جوایز
 
تقدير جهت ارسال فعاليت هاي پژوهشي در هفته پژوهش
تقدير جهت تدوين راهنماي آموزشي دانشجويان رشته مامايي
 
 
مقالات منتشر شده
 
 
 
supire versus Turning position on bilirubin level of photothrapy in healthy term Jaundiced neonates ,Medical Journal of the Islamic republic IRAN & Saudi،Med،november 2004
 
 
 بررسي و مقايسه نيازهاي آموزشي مادران نخست زا و چند زا طي مراقبت هاي حين زايمان, مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي اصفهان, سال82; ويژه نامه شماره 10
 بررسي آگاهي و نگرش زنان سنين يائسگي در مورد هورمون درماني يائسگي, مجله دانشکده پرستاري و مامايي مشهد, زمستان81; ويژه نامه شماره 13
 بررسي علل عدم موفقيت مادران در شيردهي انحصاري شيرخوار از تولد تا 4 ماهگي, مجله دانشکده پزشکي مشهد, سال79
 بررسي ارتباط طبقه اجتماعي و اقتصادي مادران شيرده با وضعيت شيردهي آنان, مجله راز بهزيستن, تابستان80; ويژه نامه شماره17
 مقايسه رفتار باروري مادران سزارين انتخابي و زايمان طبيعي, مجله دانشکده پرستاري و مامايي مشهد, زمستان79; ويژه نامه شماره 5
 مقايسه و بررسي مشخصات اجتماعي و اقتصادي مادران سزارين انتخابي و زايمان طبيعي, مجله دانشکده پرستاري و مامايي, تابستان79; ويژه نامه شماره4
 سرخچه در حاملگي, مجله دانشکده پرستاري و مامايي, تابستان79; ويژه نامه شماره4
 بررسي و مقايسه کيفيت مراقبت هاي فيزيکي و رواني زايمان از ديدگان مادران نخست زا و چند زا, بهار و تابستان 82, سال پنجم; ويژه نامه شماره16و 18
 بررسي چگونگي ارتباط دانشجويان مامايي با زائو, ابان79
  

سوابق تدریس

 
 مقطع کارشناسی ارشد
 
 مقطع کارشناسی 
  

پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده

 
 بررسي ارتباط سن زنانگي با وزن هنگام تولد نوزادان در مادران نوجوان, دانشگاه علوم پزشکي مشهد, بهار 77
 بررسي مقايسه اي مشخصات مامايي، اجتماعي، اقتصادي در مادران سزارين انتخابي با زايمان طبيعي, دانشگاه علوم پزشکي مشهد, سال79
 بررسي آگاهي و نگرش زنان سنين يائسگي در مورد هورمون درماني جايگزيني, دانشگاه علوم پزشکي مشهد, سال تحصیلی80-79
 بررسي و مقايسه کيفيت مراقبت هاي حين زايمان از ديدگاه مادران نخست زا و چند زا, دانشگاه علوم پزشکي مشهد, دی ماه81
 بررسي اثر وضعيت هاي خوابيده به پشت و چرخشي نوزادان حين فتوتراپي بر ميزان بيلي روبين سرم نوزادان تازه متولد شده, دانشگاه علوم پزشکي مشهد, سال تحصیلی83-82 
 بررسي ارتباط مقاربت بدون محافظت با پره اکلامپسي, تهران, سال 83
 مقايسه دو روش بالاردBallard و کلاميک Klimek در تعيين رسيدگي جنيني نوزادان تازه متولد شده, دانشگاه علوم پزشکي مشهد, سال84
 بررسي ارتباط زمان وقوع لاکتوژنزII و شاخص هاي تن سنجي مادران بعد از زايمان, دانشگاه علوم پزشکي مشهد, بهار85
 بررسي ارزش تشخيصي معيار هاي باليني امسل در تشخيص واژينوز باكتريال, دانشگاه علوم پزشکي مشهد, تابستان85
 بررسي ارتباط شدت خشونت خانوادگي با دلبسنگي مادر و شير خوار, دانشگاه علوم پزشکي مشهد
  
سخنرانی ها
 
  خونريزي بعد از زايمان, بيمارستان 17 شهريور, زمستان86
 عفونت بعد از زايمان, بيمارستان 17 شهريور, زمستان85
 Pap Smear, تالار ابن سینا, خرداد87