فاطمه عرفانیان ارغوانیان
 
عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
 
 پست الکترونیکی:  erfanianf[at]mums.ac.ir
 

                   

 
آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 8598016 - 0511
 
سوابق تحصیلی
 
کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1385
 کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1374
 
 
رساله ها
 مقايسه تاثير آموزش مبتني بر شبيه سازي و آموزش سنتي بر مهارت دانشجويان مامايي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در ارائه خدمات آي يودي گذاري 
 
  
سوابق اجرایی و مسئولیت های علمی
 
عضو کميته اجرايي كنگره سراسري ارتقاي سلامت نوزاد مشهد،‌بهمن 1390
دبیر اجرایی دومین کارگاه احیای نوزاد خرداد 1390 
عضو کميته علمي و اجرايي اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري ايران، مشهد، خرداد1390 
دبیر اجرایی اولین کارگاه احیای نوزاد 30/10/89
دبیر اجرایی دومین کارگاه مشاوره تنظیم خانواده خرداد 1389
همكاري با مركز مهارتهای بالینی در تهیه کتاب مهارتهای بالینی و برگزاری کارگاه های مهارتهای عملی
 
 
 
سوابق تدریس
مقطع کارشناسی:
 
بهداشت مادر و کودک دانشجويان مامايي 
زبان تخصصي مامايي
بهداشت مادر و نوزاد دانشجویان پرستاری
 
 
 
افتخارات و جوایز
 
 
 
دریافت لوح تقدیر به عنوان گروه اموزشی برتر (رتبه دوم)دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درپنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1391 (گروه مامایی)
دریافت لوح تقدیر به عنوان گروه پژوهشي برگزيده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در هفته پژوهش 1390 (گروه مامايي)
دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان فرایندبرتراموزشی (ارتقاء مهارت دانشجويان پزشكي و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و اصفهان در ارائه خدمات آي يودي گذاري از طريق به كارگيري الگوهاي آموزش مبتني بر شبيه سازي و ايفاي نقش) در چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1390 (طلعت خدیوزاده، فاطمه عرفانيان، سهيلا احسان پور)
دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه پژوهشي برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در هفته پژوهش، 1389 (گروه مامایی)
دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه اموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درسومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1389 (گروه مامایی).
دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان ايده برتراموزشی (ارتقاء مهارت دانشجويان پزشكي و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و اصفهان در ارائه خدمات آي يودي گذاري از طريق به كارگيري الگوهاي آموزش مبتني بر شبيه سازي و ايفاي نقش) دردومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1388(طلعت خدیوزاده، فاطمه عرفانيان،دكتر خدايي، سهيلا احسان پور).
دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان فرایندبرتراموزشی ( طراحی و اجرای کتابچه ثبت روزانه مهارتهای بالینی) دردومین جشنوارهآموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1388(گروه مامایی).
دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به عنوان گروه اموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در نخستین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1387 (گروه مامایی).
عضو استعدادهای درخشان
 رتبه اول کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1385
 
 
علائق تحقیقاتی
 
زايمان ايمن
 مراقبت هاي استاندارد دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان با تاكيد بر جنبه هاي بهداشت رواني زنان
 تنظيم خانواده
 رشد و تکامل و تغذيه کودک
 روشهاي نوين آموزش و ارزشيابي
 
 
تدريس در کارگاه های آموزشي
 
سخنراني در سومين کارگاه احياي نوزاد بهمن 1390
ارائه دو سخنراني در سومين كارگاه فوريت هاي مامايي پاييز 1390
سخنراني در دومین كارگاه احيا نوزاد خرداد 1390
سخنراني در كارگاه فوريت هاي مامايي در 8/2/90
ارائه 2 مورد سخنراني در بازآموزي اورژانس هاي زنان و مامايي در بيمارستان 17 شهريور در 26/11/89
سخنرانی در کارگاه آموزش بالینی ساختارمند احیای نوزاد ، آذز 1389
سخنراني در اولین كارگاه احيا نوزاد 30/10/89
سخنرانی در کارگاه فوریت­های مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی تیر 1389
سخنرانی در دومین کارگاه مشاوره تنظیم خانواده در دانشکده پرستاری و مامایی خرداد 1389
سخنرانی در اولین کارگاه مشاوره تنظیم خانواده در دانشکده پرستاری و مامایی بهمن 1388
مدرس كارگاه ابزارهاي پژوهش و روايي و پايايي در سومين همايش پژوهشي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي شرق كشور مشهد 1386
 مدرس كارگاه مهارتهاي باليني پايه در مركز مهارتهاي باليني در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1386
شرکت در سمينارها و کارگاههاي آموزشي (دوره های آموزشي)
 
كارگاه آموزش Endnote ارديبهشت 1391.
شرکت در کارگاه توسعه معرفت ديني پاييز 1390
شرکت در کارگاه يکروزه نگرش ديگري بر حجاب پاييز 1390 
کارگاه زايمان ايمن، 14-9 مهرماه 1390.
کارگاه پژوهش هاي تاريخي، مرداد 1390.
 کارگاه آموزشی متا آنالیز تیر 1390
كارگاه توليد محتواي الكترونيك تیر 1390
شرکت در کارگاه کوکران اولین کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري ايران، مشهد خرداد 1390
شرکت در کارگاه اختلالات جنسی اولین کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري ايران، مشهد خرداد 1390
شرکت در کارگاه بهداشت نوجوانان اولین کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري ايران، مشهد خرداد 1390
شرکت در کارگاه مقاله نویسی دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکی ایران، مشهد اردیبهشت  1390
شركت در ميزگرد سلامت معنوي، 31/1/90
شرکت در 3 کارگاه Ebsco, Pubmed, Medline plus در دانشکده پزشکی 1389
شرکت در کارگاه آموزش مجازي و محتوي الکترونيک در دانشکده پزشکی 1389
کارگاه تعيين ضريب سختی،دانشکده پرستاری و مامایی 6/11/89
کارگاه ارزیابی درونی EDC در تاريخ 16/10/89
کارگاه طراحي آموزشي با تاکيد بر طرح دوره
کارگاه احیاء نوزاد، 6-5 آبان 1389. تربت حیدریه
كارگاه غربالگري در پره ناتال، 27/7/89، مشهد
روشهاي تدريس نوين، 15 مهر1389، مشهد
طراحی آزمون، گام به گام، 8 مهر 1389، مشهد
شرکت در کارگاه آشنایی با SPRINGERمرداد 1389
شرکت در کارگاه مراقبت مبتنی بر شواهد 9 مرداد 1389
شرکت در کارگاه مهارت­های ارتباطی . مشهد 10 مرداد 1389
شرکت در کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی اعضاي هيئت علمي تیر 1389
شرکت در کارگاه شیوه­های نوین ارزیابی دستیاران، 20 خرداد 1389
شرکت در کارگاه تحقیقات کیفی و توسعه تئوری در 23 اردیبهشت 1389 
 شرکت در همایش سراسری رویکردهای نوین ارزشیابی آموزش در علوم پزشکی 6 اردیبهشت 1389 
 شرکت در کارگاه احیای نوزاد در 5 اذر 1388 
 شرکت در بازآموزی رویکردی نو به زایمان فیزیولوژیک با تاکید بر هیپنوتیزم در کاهش درد در 3 دی ماه 1388
 شرکت در بازآموزی عوامل خطر در مامایی در 24 دی 1388
 شرکت در دوره آموزشی انفلوانزای A(آموزش مجازی اینترنتی) ارائه شده توسط مرکز آموزش مداوم در ابان 1388
كارگاه روش تحقيق در علوم پزشكي، مشهد 17-15 بهمن 1387
برنامه آموزش مداوم کنفرانس پاپ اسمیر، مشهد، 1386
برنامه آموزش مداوم کنفرانس تازه های زایمان ایمن، مشهد، 1386
كارگاه مقدماتي ارتقاء مستمر كيفيت، مشهد، 1383
طرح های تحقیقاتی
 
طرح های تحقیقاتی تصویب شده:
 
 بررسي تاثير آموزش به روش شبيه سازي بر مهارت دانشجويان مامايي وپزشكي در ترميم اپي زيوتومي . (مجري)
 بررسي و مقايسه ‌ تاثير آموزش‌ به‌ روش‌ شبيه‌ سازي و اموزش مرسوم‌ بر مهارت‌ دانشجويان مامايی دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد درگذاشتن‌ آي‌ يو دي‌. (مجري)
مقايسه تاثير آموزش‌ به روش‌ اموزش باليني ساختارمند‌ و آموزش با استفاده از فيلم ويدئويي بر مهارت‌ دانشجويان كارشناسي ارشد مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در انجام احياء نوزاد بلافاصله و 1ماه بعد از برنامه آموزشي( مجری).
مقايسه تاثير آموزش‌ در اتاق زایمان شبیه سازی شده با آموزش شفاهی بر مهارت‌ اداره دیستوشی شانه ماماهای شهر مشهد (مجری)
بررسی میزان خشونت بر علیه زنان حامله و عوامل روانی اجتماعی مرتبط با آن (مجری)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ادامه