صديقه يوسف زاده (MSc)
 
 عضو هیأت علمی  گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
 
yousefzadehs[at]mums.ac.ir 
 
 
آدرس: مشهد، چهار راه دکتری، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 8598016 - 0511 
نمابر: 
 8597313 - 0511
CV in English 
  
سوابق تحصیلی
 کارشناسی دانشگاه علوم پزشگی مشهد 1371-1368
 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1374-1371
 
رساله ها
  کارشناسي ارشد : بررسي تاثير وضعيت قرار گرفتن مادر در طي زايمان برطول مراحل زايمان 1374
 
سوابق اجرایی
 
 مدیر گروه مامائی( دانشکده علوم پزشکي سبزوار ) از تاریخ 1377 تا 1380
 عضو کمیته علمی همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، مهر ماه 1389.
 عضوکمیته علمی اولین کنگره مامایی و بهداشت باروری ایران 1390
 عضو كميته اجرائي اولین کنگره مامایی و بهداشت باروری ایران1390
 
سوابق تدریس
 
 مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد
 سمينار در تحقيق 
مقطع کارشناسی
 بارداری و زایمان (مقاطع پیوسته و ناپیوسته)
 بهداشت مادر و نوزاد دانشجویان پرستاری
 بیماریهای زنان
 بهداشت مادر و کودک دانشجويان مامايي

 

افتخارات و جوایز
 دریافت لوح تقدیر در روز جهانی ماما از وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي.(1377)
علائق تحقیقاتی
 يائسگي ، عوارض و راههاي ارتقا کيفيت زندگي درزنان يائسه
  راه کارهاي افزايش زايمان طبيعي و ايمن
کارگاه های ارائه شده
 چهارمین کارگاه روش تحقیق دانشجویی سبزوار 1378
 کارگاه روش تحقیق دانشجویی سبزوار 1379
 سمینار یک روزه ایدز سبزوار 1375
 کارگاه آموزشی مراقبتهای دوران بارداری سبزوار 1383
 دوره آموزشی بارداری و زايمان در دید وسیع مشهد 1386
دوره آموزشي آمادگي براي زايمان و روشهاي کاهش درد مشهد 1387
دوره آموزشي آمادگي براي زايمان بيمارستان ام البنين(س) مشهد 1388
 اورژانسهاي زنان و مامايي بيمارستان 17 شهريور مشهد1389
 
شرکت در دوره های آموزشی
 
  کارگاه آموزشی احیای نوزاد سبزوار 1380
کارگاه آموزشي مقاله نويسي سبزوار 1385
کارگاه روش تحقيق پيشرفته مشهد
1386کارگاه محاسبات آماري مقدماتي به وسيله نرم افزار Spss مشهد 1386
کنفرانس علمي عوارض باليني ناشي از تزريق خون و فرآورده هاي آن مشهد 1386
دوره آموزشی بارداری و زايمان در دید وسیع مشهد 1386
کارگاه آموزشي اصول مقاله نويسي مشهد 1388
کارگاه روش تحقیق کیفی تهران 1382
 کارگاه آموزشی ، مشورتی سلامت و ایمنی مادران و نوزادان زاهدان 1375
 کارگاه آموزش پزشکی ( برنامه ریزی آموزشی ) سبزوار 1377
 
پایان نامه های هدا یت شده
   
 
طرحهای تحقیقاتی
  بررسي سن متوسط و شيوع عوارض دوران يائسگي در زنان يائسه شهرستان سبزوار 1376بررسي اثربخشي و عوارض روشهاي پيشگيري از بارداري در زنان شهرستان سبزوار
 بررسي اثربخشي و عوارض روشهاي پيشگيري از بارداري در زنان شهرستان سبزوار
 بررسي ميزان آگاهي زنان باردار شهرستان سبزوار از راههاي پيشگيري از ايدز
 
کتب چاپ شده
 مهارت های عملی مامایی تاليف 1384 نشر سخن گستر
 بیماری های داخلی جراحی در مامایی تاليف1386  نشر مرندیز
 تئوری های انگیزش و کاربرد آن در نظام سلامت تاليف 1388 نشر مرندیز
 پرستاري داخلي جراحي بلک 2009 - بیماریهای دستگاه تناسلی زنان و مردان و اختلالات جنسی ترجمه 1390 نشر يارآشنا
مهارت های عملی مامایی ويرايش جديد تاليف 1391 نشر يارآشنا
 
مقالات چاپ شده
 
 مقايسه روش القاي انتخابي زايمان با روش انتظار و مراقبت از حاملگي طولاني مدت 1386( مجله زنان مامايي نازايي ايران )
 بررسي تغذيه ، سبک زندگي و ورزش در زنان يائسه شهرستان سبزوار 1383 ( مجله اسرار )
 بررسي تاثير وضعيت قرار گرفتن مادر در طي زايمان برطول مراحل زايمان 1377( مجله اسرار )
 بررسي زايمان طبيعي بعد از يک بار سزارين و تاثير آن برروي نتايج حاملگي 1384( مجله زنان مامايي نازايي ايران )
 بررسي سن متوسط و شيوع عوارض دوران يائسگي در زنان يائسه شهرستان سبزوار 1378( مجله اسرار )
 بررسي اثربخشي و عوارض روشهاي پيشگيري از بارداري در زنان شهرستان سبزوار ( مجله اسرار ) 1379
 بررسی میزان استفاده زنان یائسه از مراکز بهداشتی درمانی و مراقبتهای بهداشتی در شهرستان سبزوار( راز بهزیستن ) 1384
 تکنیکهای تنفسی : آموزش در بارداری و تاثیر در زایمان 1379 ( مجله بیهق
شرکت درکنفرانسها ومجامع علمی
  سمینار یک روزه ایدز سبزوار 1379
 همایش یک روزه جنبه های قانونی در مامایی 1382
 اولین همایش مواجهه با بلایای طبیعی زلزله تهران 1382
 کارگاه زایمان بدون درد مشهد 1383
 سمینار دو روزه مهارتهای زندگی مشهد 1383
 دومین همایش کشوری ارتقا سلامت زنان مشهد 1383
 دهمین کنگره زنان مامایی تهران 1385
تازه هاي پزشکي قانوني مشهد 1386
دومين همايش ارتقا سلامت زنان با محور خانواده سالم مشهد 1386
کنفرانس تشخيص و درملان اختلالات رواني جنسي در زنان مشهد 1387
مقالات ارائه شده در کنفرانسها
  بررسي ديدگاه هاي دانشجويان درباره ارزشيابي باليني با استفاده از دفترچه ثبت مهارت باليني(همایش سراسری مراقبت مبتني بر شواهد در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، 1389)
 بررسی تاثیر القای زایمان در برابر بررسی جنینی برروی نتایج حاملگی طول کشیده . دهمین کنگره زنان مامایی نازایی – تهران 1385
 بررسی رضایتمندی دانشجویان مامایی دانشکده علوم پزشکي مشهد از برگزاري کارگاه آموزشي به روش مبتني بر شواهد ، همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، مهر ماه 1389.
 ارزیابی تطابق آگاهی و عملکرد ماماها با مراقبت مبتنی بر شواهد تغذیه در حین زایمان ، همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، مهر ماه 1389.
 بررسی عملکرد باليني ماماها در مورد آمنیوتومی در زمان زايمان براساس مراقبتهاي مبتني بر شواهد ، همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، مهر ماه 1389.
 بررسی تاثیر مراقبت حمایتی ماما در طی زایمان بر پیشرفت زایمان در زنان اول زا ، اولین کنگره مامایی و بهداشت باروری ایران 1390
بررسي ديدگاههاي دانشجويان در باره نحوه آموزش باليني با استفاده از log book . چهارمين سمينار سراسري پرستار ، ماما و پژوهش - گرگان 1390
بررسي انگيزش شغلي و عوامل موثر بر آن در پزستاران شهر مشهد ة همايش ملي رفتار سازماني در پرستاري - شيروان 1391
داوری و کارشناسی