دانشكده پرستاري و مامايي > اساتيد > هيات علمي > محبوبه فيروزي
   
 
 

   محبوبه فیروزی (MSc)

 عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی

mahbobehfiroozi[at]yahoo.com

 

آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن:   8598016 - 0511 
نمابر: 
  8597313 - 0511
 
 CV in English
 
سوابق تحصیلی
 
 کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1374
 کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1377
 

رساله ها
 
 بررسی عوامل تنش زای بارداری
 

سوابق اجرایی
 
 ماما و مسئول پایگاه بهداشتی
 عضو کمیته سایت آموزش سلامت زنان
 
 

سوابق تدریس

 
 مقطع کارشناسی
 
 تدریس بارداری و زایمان به دانشجویان مامایی
 تدریس زبان تخصصی به دانشجویان مامایی
 تدریس درس بهداشت مادران و نوزادان به دانشجویان پرستاری
 تدریس درس بهداشت مادر و کودک به دانشجویان مامایی
 
   

افتخارات و جوایز 

 
 دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1379
 دریافت تقدیرنامه از ریاست دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1381
 دریافت تقدیرنامه از ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 1380
 
 

علایق تحقیقاتی 

 
 تحقیق در زمینه های بهداشتی
 تحقیق در زمینه طب مکمل
 تحقیق در زمینه زایمان طبیعی
 
   

کارگاه های ارائه شده

 
 کارگاه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
 چاچوب های تئوری و پنداشتی پژوهش
 همایش سلامت مادر و کودک
 کارگاه آموزشی spss
 کارگاه پژوهش کیفی در امور پزشکی
 چهارمین همایش هماتولوژی انکولوزی ایران
 دومین همایش کشوری ارتقای سلامت زنان
 همایش جنبه های قانونی در مامایی
 کارگاه آموزشی IUD گذاری
 کارگاه آموزشی روش تحقیق
 کارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی
 کارگاه آموزشی منطقه ای احیای نوزاد
 کارگاه آموزشی سلامت و ایمنی مادران و نوزادان
 کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
 کارگاه آموزشی ارتقای مستمر کیفیت
 کارگاه آموزشی روش تحقیق کمی
کارگاه cv نویسی
 
 

شرکت در دوره های آموزشی

 
 آموزش کامپیوتر (ICDL) 
 روش های تسکین درد غیر دارویی
 اینترنت و پایگاه های اطلاع رسانی