زهرا عابديان
 
عضو هیئت علمی گروه مامايي ، دانشکده پرستاری و مامایی 
 
 
آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی 
تلفن:   8591511 - 0511  داخلي: ‌206
 
 
CV in English 
 
سوابق تحصیلی
 كارشناسي مامایی، دانشگاه فردوسي مشهد 1364-1358
 كارشناسي ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي ايران (گرايش آموزش مامايي) انتقالي به دانشگاه علوم پزشكي مشهد  1373-1370 
رساله ها
کارشناسی ارشد: بررسي تأثير يك برنامه مدون آموزشي بر ميزان دانش دانشجويان تربيت معلم مشهد
سوابق اجرایی
عضو کمیته علمی همایش کشوری پرستاری در اختلالات عروقی 26-24 بهمن ماه 1390
عضو کمیته علمی و اجرایی " اولین کنگره مامایی و بهداشت باروری ایران " تاریخ 5-3/3/90
عضو کمیته علمی و سر گروه داوری مقالات "سومین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد" 1/10/90
عضو کمیته علمی و سر گروه داوری مقالات "دومین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد" 5/12/89
 عضو گروه برگزاری آزمون OSCE در پایان دوره کارشناسی مامایی سال 89
عضو گروه برگزاری آزمون پره عرصه ( تئوری و OSCE ) در پایان ترم 6 کارشناسی مامایی سال89
 داور مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 10/3/89 به مدت یک سال
 عضو کمیته پژوهشی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 9/3/89
 عضو کمیته علمی همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد، مشهد مقدس 28 و 29 مهر 89 
 عضو شوراي پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد  از تاريخ 8/7/87 به مدت 2 سال
 عضو کمیته پژوهش سلامت و تحقيقات ستادي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از تاريخ 1/9/86
 عضو کمیته بررسي برنامه هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد
 عضو کمیته علمي و داور مقالات در اولين جشنواره پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دي ماه 1388
 دبير علمي "كنفرانس علمي يك روزه پاپ اسمير"، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 23/3/87
 عضو كميته پيگيري امور مربوط به ارزشيابي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) بهداشت باروري دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 22/7/87
 استاد راهنماي دانشجويان رشته مامايي مقطع كارشناسي پيوسته ورودي مهرماه 1387
 عضو تيم بازديد كننده ايجاد رشته مامايي مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشگاههاي علوم پزشكي بيرجند و گناباد وزارتخانه، دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي، 25/3/87
 عضو تيم ارزيابي تبديل مقطع كارداني به كارشناسي رشته مامايي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار و تربت حيدريه، 10/2/85
 عضو گروه ارائه دهنده راهكارهاي معادل سازي واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 5/12/87
 عضو کمیته علمي همايش سراسري آموزش و مراقبت در مبتلايان بيماريهاي مزمن، دانشگاه علوم پزشكي مشهد آبان1380
 مسئول شاخه زنان گروه مامايي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 87-1386
 عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 85-1379
 عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 76-1375
دبير اجرايي سومين دوره بازآموزي ارزيابي سلامت جنين براي ماماها
 مسئول برگزاري دو دوره امتحان جامع مامايي سال تحصيلي 75-74
 مديريت گروه مامايي بمدت يك سال و نيم از سال 75
 كارشناسي امور آموزشي و راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد مامايي از 1385-1379
 
سوابق تدریس
مقاطع كارشناسي ارشد:
بیماری های زنان و نازایی
پروژه سمينار تحقيق
 مفاهيم جديد و پديده هاي نوين در مامايي(1)
 كارآموزي فيلد پره ناتال
 كارآموزي فيلد زايشگاه
 تئوري هاي مامايي
 هورمونها و اورژانسهاي زنان و مامايي (كارشناسي ارشد پرستاري)
 
مقاطع كارشناسي:
 بیماری های زنان و نازایی ( کارشناسی پیوسته )
بارداري و زايمان 1، 2 و 3 (مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مامايي)
 روش تحقيق (مقطع كارشناسي پيوسته مامايي)
 بهداشت مادران و نوزادان (مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري)
 جمعيت و تنظيم خانواده (مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مامايي)
 كارآموزي در فيلدهاي تنظيم خانواده، پره ناتال، زنان و زايشگاه.
   
افتخارات و جوایز 
عضو گروه مامايي به عنوان گروه برتر پژوهشي برگزيده دانشکده پرستاري مامايي مشهد درهفته پژوهش دي ماه 1390
عضو گروه مامايي به عنوان گروه برتر پژوهشي برگزيده دانشکده پرستاري مامايي مشهد درهفته پژوهش دي ماه 1389
عضو گروه مامايي به عنوان گروه آموزشي برگزيده دانشكده پرستاري و مامايي مشهد در سومين جشنواره آموزشي شهيد مطهري، ارديبهشت1389
دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه "قرآيند برگزيده آموزشي در سومين جشنواره آموزشي شهيد مطهري" ،1389
عضو گروه مامايي به عنوان گروه برتر فرآيند برتر آموزشي (طراحي و اجراي كتابچه ثبت روزانه مهارتهاي باليني) در دومين جشنواره آموزشي شهيد مطهري، ارديبهشت 1388
دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه، برگزيده رتبه سوم پژوهشي گروه مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در هفته نوآوري،‌ شكوفايي، پژوهش و فناوري، آذر 1387
عضو گروه مامايي به عنوان گروه آموزشي برگزيده دانشكده پرستاري و مامايي مشهد در نخستين جشنواره آموزشي شهيد مطهري، ارديبهشت 1387
دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه به عنوان ماماي نمونه سال 1385
دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه به عنوان ماماي نمونه سال 1375
 
علایق تحقیقاتی 
 مسائل روانشناختي در زنان – مامايي
 مامايي High Risk
 
  
کار گاه های بر گزار شده
یکی از 4 مدرس کارگاه یک روزه "نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو "جهت دانشجویان ارشد مامایی ( 29/2/90) ( 5 ساعت )
ارائه2 مورد سخنرانی در کارگاه یک روزه "خونریزی های غیر طبیعی "دانشجویان مامایی دی ماه 1389
ارائه دو مورد سخنرانی تحت عنوان " انجام ماساژدر خوشاوند سازی بارداری و زایمان 30 دقیقه " در کارگاه دو روزه دانشجویی زایمان ایمن 13/10/89 و 23/10/89
 ارائه 2 مورد سخنراني در سمينار يك روزه "آمادگي، براي زايمان ايمن"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 6/3/89.
 ارائه 2 مورد سخنراني در برنامه آموزش مداوم سمينار "آمادگي براي زايمان"، بيمارستان رضوي، 22/1/89 و 26/1/89.
 ارائه 2 مورد سخراني (ماساژ تراپي) در دوره آموزشي "آمادگي براي زايمان"، بيمارستان ام البنين (س)، 20/4/88 و 28/4/88.
 ارائه سخنراني در برنامه آموزش مداوم "علل شايع مرگ و مير مادران"،‌ دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 10/10/88.
 ارائه سخنراني در برنامه آموزش مداوم"رويكردهاي نو بارداري و زايمان فيزيولوژيك با تأكيد بر كاربردهاي هيپنوتيزم در كاهش درد زايمان"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 3/10/88.
 ارائه سخنراني "كنگره بازآموزي ميان دوره اي جامعه جراحان ايران - شاخه خراسان"، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 2/8/87.
 ارائه 2 مورد سخراني "برگزاري دوره آموزشي آمادگي براي زايمان و روشهاي كاهش درد"، بيمارستان ام البنين (س)، 8/4/87 و 11/4/87.
 ارائه 2 مورد سخراني "دوره آموزشي آمادگي براي زايمان و روشهاي كاهش درد"، بيمارستان امام رضا (ع)، 23/4/87و 24/4/87.
 ارائه 2 مورد سخنراني در بازآموزي"بارداري در ديد وسيع" براي ماماها، بيمارستان 17 شهريور، 10/10/86 و 17/10/86.
 ارائه سخنراني در اولين، دومين و سومين دوره بازآموزي مراقبت هاي دوران بارداري براي ماماها
 ارائه سخنراني در اولين، دومين،سومين و چهارمين دوره بازآموزي ارزيابي سلامت جنين براي ماماها
 
شركت در دوره هاي آموزشي
شرکت در اولین جلسه " سلسله نشست های فرهنگی اعضای هیات علمی " (23/4/90)
شرکت در کار گاه سه روزه"  آمار پیشرفته " دانشکده پرستاری و مامایی ( 4 الی 6 /4/90)"
شرکت در " اولین کنگره مامایی و بهداشت باروری ایران " مشهد  5 -3 خرداد 90
شرکت در در کار گاههای برگزار شده جنب " اولین کنگره مامایی و بهداشت باروری ایران " مشهد، 2 خرداد 90
1-کنفرانس علمی یک روزه "تازه های ناباروری " مشهد ،مورخ 2 خرداد 90
2- The workshop on” Cochrane Systematic Review"
3- Attended the workshop on “ Adolescent Reproductive Health: Using research for improving services”
 شرکت در کارگاه "بکارگیری نگرش فرآیندی در ارتقاء فرآیند های آموزشی "( جشنواره آموزشی شهید مطهری اردیبهشت 90)
شرکت در همایش" هفدهمین کنگره ناباروری " تهران، اسفند 89
کارگاه اساتید مشاور "نیاز سنجی در حوزه مشاوره" اتاق 7 تاریخ 19/11/89 به مدت 2 ساعت
کارگاه" برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر طرح دوره " سالن جرجانی دانشکده پرستاری و مامایی (EDC) تاریخ : 15/10/89 ( 2 ساعت )
کارگاه یک روزه " آشنایی با مبانی طب چینی و سوزنی و کاربرد آن در بیمار یهای زنان و مامایی " سالن کنفرانس بیمارستان امام رضا (ع) تاریخ : 9/10/89 ( 5 ساعت )
 كارگاه "تحقيقات كيفي و توسعه تئوري"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 23/2/89.
 سمينار "جايگاه بانك خون بندناف در سلول درماني"،‌ بانك خون بندناف رويان شعبه جهاد دانشگاهي مشهد، 20/3/89.
 همايش سراسري "رويكردهاي نوين ارزشيابي آموزشي در علوم پزشكي"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 26/2/89.
 دوره آموزشي "طرح توانمند سازي اعضاء هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي" در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT).
 كارگاه يك روزه"سياست هاي توليد و انتشار مقالات در ژورنالهاي معتبر"، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 10/10/88.
 كارگاه "اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي"، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 11/4/88.
 كارگاه "سيستم جامع مديريت محتوي و اشياء"، مديريت فناوري اطلاعات، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 27 و 28 تيرماه 1388.
 كارگاه "احياء نوزاد"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 5/9/88.
 بازآموزي در قالب كنفرانس علمي يك روزه،‌"رويكردي نو به بارداري و زايمان فيزيولوژيك با تأكيد بر كاربردهاي هيپنوتيزم در كاهش درد زايمان"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 3/10/88.
 بازآموزي"علل شايع مرگ و مير مادران"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 10/10/88.
 كارگاه "كاربرد روانشناسي باليني در مامايي"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 14/11/87. 
 اولين همايش بين المللي"سرطان هاي زنان با همكاري IGCS"، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 19 تا 21 مهرماه 87.
 كارگاه آموزشي "روشهاي نوين آموزش باليني"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 28/2/87.
 كارگاه آموزشي "چارچوب  تئوري و پنداشتي در پژوهش"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 24/3/86 و 7/4/86.
 كارگاه "آزمون هاي تحليلي"، واحد توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 10/4/86.
 
 
کتب تألیف شده
 "يكصد سؤال و جواب درباره سرطان زنان". ترجمه فرزانه جعفرنژاد، مهين تفضلي، ناهيد گلمكاني، زهرا عابديان. انتشارات سخن گستر ,چاپ اول : 1389
 "چگونه با ماسا‍‍‍‍ز درد زايمان را کاهش دهيم؟" تاليف زهره عباسي،زهرا عابديان،انتشارات ضريح آفتاب

                               ادامه کارنامه