مهین تفضلی 
 
عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
      tafazolim[at]mums.ac.ir

 

آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن:   8598016 - 0511 
نمابر: 
  8597313 - 0511
 CV in English 
 
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی ارشد- دانشگاه پرستاری ومامایی مشهد- فارغ التحصیل1373
 • کارشناس- دانشگاه تهران- فارغ التحصیل1365
رساله ها
 • اثر فعالیت فیزیکی مادر در سه ماهه سوم بارداری بر وزن هنگام تولد
سوابق اجرایی
 • مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاري و مامايي سبزوار 77-1375
 • عضو هییت تحریریه مجله اسرار سبزوار
 • عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی سبزوار 73-1371
 • عضو کمیته علمی پزوهشی دانشکده علوم پزشکی سبزوار 72-1366
 • مسئول برگزاري دو دوره امتحان جامع مامايي سال تحصيلي 75-74
 • عضو کمیته بازنگری رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1378
 • بررس مقالات مجله اسرار سبزوار
 • عضو کمیته تحقیقی معاونت پزوهشی دانشکده پرستاري و مامايي مشهد
 • عضو کمیته برگزاری امتحان جامع مامایی دانشکده پرستاري و مامايي سبزوار
 • عضو کمیته برگزاری امتحان جامع مامایی دانشکده پرستاري و مامايي مشهد
 • رئیس هیئت مدیره انجمن مامایی ایران شاخه خراسان
 • عضو کمیته پژوهشی گروه مامایی دانشکده پرستاري و مامايي 76
 • عضو هییت تجدید نظرانتظامینظام بزشکی استان 1380 تا کنون
 • عضو کمیته علمی همایش اموزش و مراقبت در بیماریهای مزمن 1380
 • نماینده وزارت بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی در طرح تدوین راه کار تقسیم وظایف اموزشی در نظام اموزش علوم پزشکی کشور و بررسی دانشکده های پرستاری و مامایی نیشابور –گناباد- بیرجند -دانشکده ایران
 • عضو بازدید کننده ایجاد رشته های مامایی مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاههای علوم پزشکی بیرجند -گناباد -نیشابور -سبزوار 1387از طرف وزارتخانه
 • عضو کمیته اموزش بالینی دانشکده پرستاري و مامايي مشهد
 • عضو کمیته علمی سمینار دانشجویی اورژانسها 1382
 • عضو کمیته علمی همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان 1383
 • عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش بین اللملی پرستاری هماتولوژی و انکولوژی 1383
 • عضو کمیته اجرایی ششمن بیماریهای قلب و عروق 1383
 • عضو هیئت چهارمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی 1383
 • مسئول برگزاری کارگاه توده های پستانی چهارمین همایش هماتولوژی و انکولوژی 1383
 • برگزار کننده بازاموزی ارزیابی سلامت جنین برای ماماها در سه نوبت
 • عضو کمیته تهیه وتدوین راهنمای اموزشی دروس بالینی مامایی 81-87
 • بررس مقالات ذانشکده پرستاری و مامایی مشهد تاکنون
 • بررس مقالات مجله زنان و مامایی و نازایی ایران تاکنون
 • داور طرحهاي تحقيقاتي دانشجويي از طرف دانشکده و دانشگاه
 • طراح سوالات مرحله دانشگاهی اولین المپیاد علمی دانشجویان
 • عضوکمیته کشوری برنامه ریزی ها وسیاست گذاری واحدمامایی
 • استاد مشاور دو دوره کارشناسی ارشد مامایی
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد از 1382 تاکنون
 • عضو تيم ارزيابي تبديل مقطع كارداني به كارشناسي رشته مامايي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار و تربت حيدريه، 85
 • عضو تيم بازديد كننده ايجاد رشته مامايي مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشگاههاي علوم پزشكي بيرجند و گناباد وزارتخانه، دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي، 87
 • عضو گروه ارائه دهنده راهكارهاي معادل سازي واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 5/12/87
 • عضو کمیته تحقیق گروه مامایی
 • مسئول شاخه زنان گروه مامايي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 87-1386
 • دبير علمي "كنفرانس علمي يك روزه پاپ اسمير"، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 23/3/87
 • عضو کار گروهي تدوين استانداردهاي خدمات مامايي 87 تا کنون
 • دبیر اجرایی کنفرانس اختلالات جنسی 1388
 • عضو کمیته برگزاری امتحان جامع مامایی
 • عضو کمیته پژوهشی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 9/3/89تاکنون
 • عضو کمیته علمی همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد، مشهد مقدس 28 و 29 مهر 89
 • عضو کمیته علمي اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري ايران ، مشهد مقدس 3 و 5 خرداد 90
 • عضو کمیته اجرايي اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري ايران ، مشهد مقدس 3 و 5 خرداد 90
 • دبير علمي سمينار سه روزه اورژانسهاي مامايي در بيماستان 17 شهريور 27-29 1390
 • دبير علمي کارگاه رفتارهاي جنسي و اختلالات ان در همايش مامايي و بهداشت باروري 3-5 خرداد 1390
 • عضو کميته کشوري برنامه ريزي ها و سياست گذاري واحد مامايي
 • عضو گروه نظر سنجي از دانشجويان در مورد استاد مشاور
 

سوابق تدریس

تئوری:
 • بارداری و زایمان 1 دوره پیوسته-ناپیوسته-ارشد
 • بارداری و زایمان 2 دوره پیوسته-ناپیوسته-ارشد
 • بارداری و زایمان 3 دوره پیوسته-ناپیوسته
 • روش تحقیق کارشناسی
 • سمینار طرح تحقیق کارشناسی ارشد
 • بهداشت مادر وکودک کاردانی مامایی
 • بیماریهای زنان کاردانی مامایی
 • بیماریهای داخلی و جراحی کاردانی مامایی
 • اصول وفنون مامایی کاردانی مامایی
 • پرستاری مادران و نوزادان 1 کارشناسی پرستاری
 • پرستاری مادران و نوزادان 2 کارشناسی پرستاری
 •  زنان و زایمان کاردان اتاق عمل
 •  تنظیم خانواده کاردانی مامایی
 •  تشریح و فیزیولوژی لگن و دستگاه تناسلی کاردان مامایی
 •  بهداشت باروری کاردان بهداشت خانواده
 کارآموزی:
 •  معاینات فیزیکی
 •  بهداشت مادر و کودک
 •  جراحی زنان
 •  انکولوژی
 • مرکز ناباروري منتصريه
 •  زایشگاه دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد
 •  درمانگاه اورژانس زایشگاه
 •  درمانگاه زنان
 •  پره ناتال
 •  تنظیم خانواده
 •  زایشگاه دانشجویان پرستاری
 •  داخلی و جراحی
   

افتخارات و جوایز 

 •  عضو هیئت علمی برگزیده 1387
 •  مربی نمونه در سال 1383
 •  مامای نمونه درسال1379
 •  مامای نمونه درسال1373
 •  عضو هیئت علمی برگزیده 1387
 •  دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه (به نمایندگی از گروه مامایی) به عنوان گروه آموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در نخستین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1387
 •  دريافت لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه، برگزيده رتبه سوم پژوهشي گروه مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در هفته نوآوري،‌ شكوفايي، پژوهش و فناوري، آذر 1387
 •  تقدیر نامه جهت تدوین راهنمایی آموزشی دانشجویان رشته مامایی 88-1389
 •  دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه (به نمایندگی از گروه مامایی) به عنوان فرایند برتراموزشی ( طراحی و اجرای کتابچه ثبت روزانه مهارتهای بالینی) دردومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1388.
 •  دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه ( به نمایندگی از گروه مامایی) به عنوان گروه اموزشی برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درسومین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت 1389
 •  فعاليت هاي ويژه اموزشي برگزاري ازمون اسکي در پايان دوره کارشناسي مامايي در سال89
 •  فعاليت هاي ويژه اموزشي برگزاري ازمون پره عرصه (تئوري و آسکي) در پايان ترم6 مامايي در سال89
 
 

علایق تحقیقاتی 

 •  در زمینه اموزش به زنان در جامعه
 •  در زمینه پژوهش در مامایی
 •   اموزش وبرنامه نویسی
 •  طب مکمل و داروهای گیاهی
 

کارگاه های ارائه شده

شرکت در کارگاهها:
 • آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
 • نگارش مقالات در علوم پزشکی
 • مقدماتی ارتقاء مستمر کیفیت
 • غربالگری توده پستان
 • برنامه ریزی آموزشی
 • نیاز سنجی آموزشی
 • مقاله نویسی
 • آموزشی احیاء نوزاد
 • روش تحقیق
 • کارگاه اموزشي جامعه نگر 1372و 1374
 • کارگاه روش تدریس
 • برنامه ریزی و تکنولوژی1379
 • کارگاه اموزشی اساتید مشاور شاهد ایثارگر
 • نامه نگاري به انگليسي 1381
 • کارگاه مقدماتي ارتقائمستمر کيفيت مهر ماه 1381
 • روش تحقیق کیفی1382
 • سمينار دو روزه مهارتهای زندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 11/1383
 • باز اموزي MRI و سي تي اسکن 6/1383
 • آموزش واژه هاي كامپيوتر 1384
 • کارگاه پژوهش های کیفی در علوم پزشکی 11/1385
 • کارگاه CPR 1385
 • ارزشیابی درونی 1385
 • کارگاه نياز سنجي اموزشي در دانشکده پرستاري و مامايي 7/1385
 • کارگاه اموزشي جستچوي منابع اطلاعاتي در وب و نرم افزار مديريت مراجع 4/1385
 • 1385 scientific writing
 • کارگاه اموزشي چهار چوب تئوری و پنداشتی پژوهش3/ 1386
 • کارگاه اموزش بالینی اثر بخش4/ 1386
 • بارداري و زايمان در ديد وسيع10/1386
 • آزمون هاي تحليلي واحد توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي مشهد،1386
 • اولين سمينارترومبوز هموستاز بانگرش بر عوارض زنان و مامايي1387
 • باز اموزي پاپ اسمير1387
 • برنامه مداوم اولین همایش پرستاری اعصاب کودکان8/ 1387
 • سمینار بارداری و زایمان در دید وسیع 1387
 • کارگاه اموزشي روشهای نوین اموزش بالینی 2/1387
 • اولین کارگاه فرهنگی-مشاوره ای اساتید مشاور دانشجویان شاهد 1387
 • اولین کنگره بین المللی سرطان های زنان به همکاری IGCS ، 21-19 مهر 1387.
 • کارگاه زایمان ایمن ، 30 خرداد 1387 ، تالار رازی مشهد .
 • کارگاه آمادگی برای زایمان وروشهای کاهش درد 1387.
 • روش های نوین آموزش بالینی و کلیات تحقیق کیفی ، 2/1387 .
 • آشنایی با بانک های اطلاعاتی و ژورنالهای پزشکی،11/81 و آبان 1387.
 • كارگاه برنامه ريزي آموزشي .مشهد ،1387
 • كاربرد روانشناسي باليني در مامايي11/87.
 • اولين کنگره بين المللي سرطانهاي زنان در مشهد اکتبر /2008
 • کنفرانس اخلاق در پژوهش تیر ماه 1388
 • کارگاه اصول مقاله نویسی -مشهد 5-6 بهمن 1388
 • کارگاه یک روزه سیاستهای تولید و انتشار مقالات در جور نالهای معتبردی ماه 1388
 • دومین کارگاه فرهنگی -مشاورهای اساتید مشاور دانشجویان شاهد اسفند 1388
 • پژوهش در آموزش .مشهد ،30 -29 مهر 1388.
 • آشنائي با كتابخانه ديژيتال كشور .مشهد،6 آبان 1388.
 • مهارتهاي ارتباطي ،14 آبان 1388.
 • كارگاه مراقبت مبتني بر شواهد، 19 آذر 1388.
 • سمينار انتشار مقالات و ژورنالهاي معتبر وI.S.I ،دي 1388
 • دوره آموزشي طرح توانمند سازي اعضاء هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي" در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT). 1388
 • كارگاه يك روزه"سياست هاي توليد و انتشار مقالات در ژورنالهاي معتبر"، دانشگاه علوم پزشكي مشهد دي ماه ، 8813
 • كارگاه "اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي"، دانشگاه علوم پزشكي مشهدتير ماه 1388
 • كارگاه "سيستم جامع مديريت محتوي و اشياء"، مديريت فناوري اطلاعات، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 27 و 28 تيرماه 1388.
 • كارگاه "احياء نوزاد"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهداذر ماه 1388.
 • بازآموزي در قالب كنفرانس علمي يك روزه،‌"رويكردي نو به بارداري و زايمان فيزيولوژيك با تأكيد بر كاربردهاي هيپنوتيزم در كاهش درد زايمان"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد دي ماه 1388.
 • بازآموزي"علل شايع مرگ و مير مادران"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، اذر ماه 1388.
 • باز اموزی سلول بنیادی و ذخیره سازی بند ناف 1389
 • همايش سراسري "رويكردهاي نوين ارزشيابي آموزشي در علوم پزشكي"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد،ارديبهشت 1389.
 • کارگاه مبتنی بر شواهد تیر ماه و شهریور ماه 1389
 • کارگاه شیوه های نوین ارزیابی دستیاران 20 خرداد 1389
 • کارگاه یک روزه شیوهای تدریس الکترونیکی مهر ماه 1389
 • همایش سراسری روشهای نوین ارزشیابی در جشنواره آموزشی شهید مطهری اردیبهشت 1389
 • شركت در سمينار جايگاه بانك خون در سلول درماني –خرداد 1389.
 • کارگاه تحقیقات کیفی و توسعه تئوری اردیبهشت 1389
 • کارگاه آشنایی با مفاهیم مراقبتهای مبتنی بر شواهد و شیوه آموزش آن مردادماه1389
 • کارگاه ارتباط موثر با دیگران و تقویت مهارتهای ارتباطی، مشهد، مرداد 1389
 • کارگاه اشنايي مباني طب چيني و کاربرد ان در زنان ، مشهد، دي ماه 1389
 • کارگاه طراحي ازمون گام به گام ، مشهد، مهر ماه 1389
 • کارگاه اورژانسهاي زنان ومامايي 19 خرداد1389
 • کارگاه دانش پژوهي آموزشي اذر ماه 1390
 • شرکت در اولين جلسه سلسله نشست هاي فرهنگي اعضايي هيات علمي ،مشهد تير ماه 1390
 • کارگاه امار پيشرفته در پژوهش هاي آموزشي در تير ماه 1390
 • همايش اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري 3-5 خرداد1390
 • کارگاه مطالعات سيستماتيک کوهورت اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري 3-5 خرداد1390
 • کارگاه سلامت نوجوانان اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري 3-5 خرداد1390
 • کارگاه اختلالات جنسي اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري 3-5 خرداد1390
 • کارگاه اموزش پزشکي 19 خرداد 1390کارگاه مربي گري احيايي نوزادان 2-3 ارديبهشت 1390
 • کارگاه مامو گرافي خرداد 1390

انجام کارگاهها:

 • دبير علمي و سخنراني درکارگاه دوران قاعدگی و مشکلات ان برای دانشجویان 1370
 • دبير علمي و سخنراني درکارگاه پستان و مشکلات ان برای دانشجویان 1371
 • مسئول برگزاری همایش پزشکی قانون و مشکلات ان توسط انجمن مامایی ایران شاخه خراسان 1380
 • مسئول برگزاری همایش نسخه نویسی و مشکلات ناشی از ان تو سط انجمن مامای ایران شاخه خراسان1380
 • دبیر اجرایی کنفرانس اختلالات جنسی 1388
 • دبير علمي همايش سه روزه اورژانسهاي زنان و مامايي در بيمارستان 17 شهريور 1390
 • دبير علمي کارگاه رفتار هاي جنسي و مشکلات ان در اولين کنگره مامايي و بهداشت باروري خرداد 1390

سخنرانی در کارگاهها:

 • در باره قاعدگی در همایش دانشجویی1370
 • درباره پستان در همایش انشجویی1371
 • درباره دوران بلوغ برای کمیته بانوان 1375
 • بازاموزی ارزیابی سلامت جنین برای ماماها در سه نوبت 1374-75-78
 • بازاموزی مراقبتهای دوران بارداری برا ی ماماها در دو نوبت 1376-77
 • کارگاه روش تحقیق برای دانشجویان 1383
 • کارگاه روش تحقیق برای مربیان 1383
 • ارائه 2 مورد سخنراني در بازآموزي"بارداري در ديد وسيع" براي ماماها، بيمارستان 17 شهريور، 10/10/86 -17/10/86.
 • کارگاه مامایی در دیدگاه وسیع 1387
 • کارگاه پاپ اسمیر 1387
 • کارگاه زایمان ایمن1387
 • در سمینار ایدز در سبزوار
 • در سمینار جمعیت و تنظیم خانواده در مرکز بهداشت سبزوار
 • سخنرانی در باز اموزی پاپ اسمير 1387
 • دوسخنراني در برنامه اموزش مداوم کنفرانس تازه هاي زايمان ايمن در دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3/1387
 • ارائه سخنراني "كنگره بازآموزي ميان دوره اي جامعه جراحان ايران - شاخه خراسان"، دانشگاه علوم پزشكي مشهد2/8 /1387.
 • ارائه 2 مورد سخراني "برگزاري دوره آموزشي آمادگي براي زايمان و روشهاي كاهش درد"، بيمارستان ام البنين (س)، 8/4/87 و11/4/87.
 • ارائه 2 مورد سخراني "دوره آموزشي آمادگي براي زايمان و روشهاي كاهش درد"، بيمارستان امام رضا (ع)، 23/4/87و 87/4/24.
 • ارائه 2 مورد سخراني در دوره آموزشي "آمادگي براي زايمان"، بيمارستان ام البنين (س)، 20/4/88 و 28/4/88.
 • ارائه پوستر در سومین همایش بارداری ایمن تهران 12/88
 • ارائه سخنراني در برنامه آموزش مداوم "علل شايع مرگ و مير مادران"،‌ دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 10/10/1388.
 • ارائه سخنراني در برنامه آموزش مداوم"رويكردهاي نو بارداري و زايمان فيزيولوژيك با تأكيد بر كاربردهاي هيپنوتيزم در كاهش درد زايمان"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 3/10/88.
 • ارائه 2 مورد سخنراني در سمينار يك روزه "آمادگي، بررسي زايمان ايمن"، دانشكده پرستاري و مامايي مشهد، 6/3/89.
 • ارائه 2 مورد سخنراني در برنامه آموزش مداوم سمينار "آمادگي براي زايمان"، بيمارستان رضوي، 22/1/89 و 26/1/89.
 • ارائه سخنراني در کنفرانس علمي يک روزه بررسي پرونده هاي مرگ و مير مادران در نظام پزشکي مشهد دي ماه 1389
 • ارائه پوستر رايحه درماني راهکار ي جهت کاهش اضطراب زايمان در همايش راهکار هاي ارتقائ کيفيت خدمات پرستاري ومامايي يزد 7-9 اسفند 1389
 • ارائه سخنراني اثر الوورا و پماد لانولين بر درمان شقاق نوک پستان در کنگره سراسري طب سنتي ،درمان هاي تلفيقي و داروهاي گياهي لرستان 18-20 ابان 1389
 • ارائه سخنراني مقايسه ميانگين نمرات حمايت احساسي ،اطلاعاتي و ارزيابي حاميان همتاي شيردهي در دو روش حضوري و تلفني در همايش راهکار هاي ارتقائ کيفيت خدمات پرستاري ومامايي يزد7-9 اسفند 1389
 • ارائه پوستر مداخلات و استراتژيهاي مبتني بر شواهد در ترويج تغذيه با شير مادر ر همايش سراسري مراقبت بر شواهد 28-29 مهر 1389
 • ارائه سخنراني ارزيابي تطابق آگاهي وعملکرد ماماها با مراقبت مبتني برشواهد تغذيه درحين زايمان همايش سراسري مراقبت بر شواهد 28-29 مهر 1389
 • ارائه سخنراني تاثير اموزش بر اگاهي ،نگرش و مهارتهاي بر قراري ارتباط حاميان همتا در شيردهي در همايش ساليانه دانشجويان شرق کشور 10-11 اذر 1389
 • ارائه سخنراني بررسي عوامل موثر بر زمان و طول مدت اولين شيردهي تغذيه با شير مادر در همايش ساليانه دانشجويان شرق کشور 10-11 اذر 1389
 • ارائه سخنراني بررسی عملکرد بالینی ماماها در مورد آمنیوتومی زمان زایمان بر اساس مراقبتهای مبتنی بر شواهد همايش سراسري مراقبت بر شواهد 28-29 مهر1389
 • ارائه پوستر ارزيابي دانشجويان مامايي با امتحان اسکي در همايش اموزش پزشکي مالزي در 23-26 مارچ 2011
 • ارائه پوستر بررسي ارتباط هوش هيجاني با عملکرد باليني در همايش دوازدهمين همايش آموزش پزشکي 1389
 • ارائه پوستر ارزيابي مهارتهاي باليني فارغ التحصيلي مامايي در همايش دوازدهمين همايش آموزش پزشکي 1389
 • ارائه سخنراني در برنامه کارگاه اموزشي "آمادگي براي زايمان"، دانشکده پرستاري و مامايي، 9/7/90 و 14/7/90.
 • سخنراني (6 ساعته )مراقبت از مادر و نوزاد در منزل در بيمارستان ام البنين8/1390
 • سخنراني (6 ساعته )مراقبت از مادر و نوزاد در منزل در بيمارستان هاشمي نژاد 9/1390
 • ارائه پوستر مقايسه تاثير حمايت همتا و اموزش مراقبين بهداشتي بر تغذيه انحصاري شير مادر در همايش اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري 3-5 خرداد 1390
 • ارائه پوستر مقايسه تاثير حمايت همتا و اموزش مراقبين بهداشتي بر تغذيه انحصاري شير مادر در همايش اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري 3-5 خرداد 1390
 • ارائه سخنراني در کارگاه رفتارهاي جنسي و اختلالات ان در همايش بهداشت باروري در همايش مامايي و بهداشت باروري 3-5 خرداد 1390
 • ارائه دو سخنراني در سمينار سه روزه اورژانسهاي مامايي در بيمارستان 17 شهريور 27-29 خرداد 1390
 • مهین تفضلی، فرزانه رشیدی. "روش های غیر دارویی تسکین درد در نوزادان". کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد، 18تا20 بهمن 1390، دانشگاه علوم پزشکي مشهد (پوستر)
 • مهین تفضلی، سمیه اولادی، منا لرکی. "اثرات تماسپوستی مادر و نوزاد". کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد، 18تا20 بهمن 1390،دانشگاه علوم پزشکي مشهد (پوستر
 • )کبری میرزاخانی، ناهید جهانیناهیدگلمکانی، مهین تفضلی، سعید ابراهیم زاده. "ارزیابی مهارت اداره فوریت های مامایی در فارغ التحصیلان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد". دومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی بارداری ایمن، دانشگاه شهید بهشتی، 26 تا 28 بهمن 1390، (پوستر
 • آسيه مودي، مهين تفضلي، حسن بسکابادي، سعيد ابراهيم زاده. "مقايسه تاثير حمايت همتا و آموزش توسط مراقبين بهداشتي بر تغذيه انحصاري با شير نادر در زنان نخست زاي مشهد سال 1389 اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري ايران، 5-3 خرداد ماه 1390، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، (پوستر
 •  کبري ميرزاخاني، ناهيد جهاني، ناهيد گلمکاني، مهين تفضلي، سعيد ابراهيم زاده. "ارزيابي مهارتهاي باليني فارغ التحصيلان مامايي دانشکده پرستاري ومامايي مشهد شاغل در بيمارستانهاي مشهد". دوازدهمين همايش کشوري آموزش پزشکي 12-10 ارديبهشت1390، (الکترونيک
 • مهين تفضلي، آسيه مودي، حسن بسکابادي، سعيد ابراهيم زاده. "مقايسه تاثير حمايت همتا و آموزش توسط مراقبين بهداشتي بر تغذيه انحصاري با شير مادر در زنان نخست زاي مشهد در سال ". اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري ايران، 5-3 خرداد ماه 1390، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، (سخنراني
 • مهين تفضلي، محجوبه رمضان زاده. "فشار معکوس نرم کننده آرئول: تکنيکي ساده براي آسان شدن شيردهي در احتقان پستان زنان شيرده".اولين کنگره بين المللي مامايي و بهداشت باروري ايران، 5-3 خرداد ماه 1390، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، (پوستر)

 

                                                                                             
       ادامه