منوي اصلي

گروههاي آموزشي بهداشت، روان و مديريت
    تاريخچه   آشنايي با گرايش سلامت جامعه  
   برنامه توسعه    امکانات آموزشي و آزمايشگاهي  
   مدير گروه   دست آوردها و افتخارات  
  اعضاء هيأت علمي   صورت جلسات شوراي گروه  
         
         

 

  طرح دوره   برنامه امتحانات    
   طرح درس  کارگاه ها و کنفرانس ها    
   چيدمان دروس  فرآيندها و فرم ها    
  برنامه کلاسي هفتگي  فعاليتهاي دانشجويان    
         
         

 

  اولويتهاي پژوهشي   پايان نامه هاي در دست اجرا  
  مقالات   پايان نامه هاي دفاع شده  
  کتب      
         
         
         

 

         
         
         
         
         
         

 

         
         
         
         
         
         

 

صفحه اصلی گروه بهداشت، روان و مدیریت

  بهداشت
 


اهـداف گـروه بهداشت

 • با استفاده از  نظريه‌هاي پرستاري و مدلهاي آموزشي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي طراحي و اجرا  گردد
 • با استفاده از مهارت، دانش و فن‌آوري جديد مربوط به دانش پرستاري فعاليت هاي آموزشي و پژو هشي گروه تدوين گردد  
 • كليه فهاليت هاي گروه با هدف دستيابي  به ارتقاء سلامت و فعاليت‌هاي پيشگيري تا بازتواني طراحي و اجرا گردد.
 • باانجام پژوهش مبتني بر شواهد، مشكلات موجود در سيستم خدمات بهداشتي درماني شناسايي و راه حل ارائه گردد
 • با استفاده از راهبردهاي تفكر انتقادي ، حل مسئله و تصميم‌گيري برنامه هاي درسي و آموزشي  طراحي و اجرا شود.
 • به منظور ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي/ پژوهشي / باليني  ، نوآوري و ايجاد تغيير در عملكرد پرستاري مد نظر قرار گيرد.

   راهبـرد هـای اجـرایـی گـروه بهداشت

 • به كارگيري تفكر خلاق/ انتقادي و روش حل مسئله در آموزش پرستاري
 • تنظيم روش ها نوين/ فعال   تدريس براساس اهداف آموزشي گروه بهداشت، روان و مدیریت
 • طراحي برنامه آموزش مبتني بر نقش ها و وظايف حرفه اي در آموزش باليني                          
 • ارائه برنامه هاي درسي به صورت تركيبي از مدرس محوري و دانشجو محوري در جهت تقويت خودآموزي و يادگيري مستمر
 • طراحي  پژوهش هاي مبتني بر شواهد و تعيين اولويت هاي پژوهشي
     
         
         

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.