منوي اصلي

اداره امور اداري


دانشکده پرستاري و مامايي > معاونت اداری مالی > اداره امور اداري
   
 
اداره امور اداري
 
 
 
 
 
اين اداره شامل: واحدهاي كارگزيني، دبيرخانه، خدمات، تداركات و انبار مي باشد، كه وظيفه پشتيباني از فعاليتهاي گروه هاي آموزشي، انجام امور مربوط به مكاتبات اداري، انجام امور پرسنلي و رفاهي، تعمير و نگهداري ساختمان، تاسيسات و فضاي سبز و همچنين تهيه، خريد و تحويل ملزومات اداري مورد نياز پرسنل بخش را بر عهده دارد.
 
 
 

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن داخلي

تلفن مستقيم

Email

 

آقاي رضا خراشاديزاده

رييس امور اداري

258

8539776

KhorashadizadehR1[at]mums.ac.ir

 

 

خانم اكرم زارعي استاد

مسئول كارگزيني

270

--

ZareieostadA1[at]mums.ac.ir

 

 

خانم وجيهه شهناز

كارگزين

270

--

ShahnazV1[at]mums.ac.ir

 

 

خانم فهيمه قاسمي صالح

مسئول دبيرخانه

217

--

GhasemisalehF1[at]mums.ac.ir

 

 

خانم مهين ابراهيمي

كارشناس امور دفتري و زبان انگليسي

217

--

EbrahimiM7[at]mums.ac.ir

 

 

آقاي مهدي فرهمندفرد

مسئول خدمات

251

--

FarahmandfM1[at]mums.ac.ir

 

 

آقاي مسعود اميري

كارپرداز

213

--

AmiriM3[at]mums.ac.ir

 

 

آقاي محسن غلامي

انباردار

203

--

GholamiM5[at]mums.ac.ir

 

 

آقاي سيدعلي اصغر نوربخش

تلفنچي

209

--

NourbakhshAA1[at]mums.ac.ir

 

 

آقاي حميدرضا زاهدي

تکنسين تاسيسات

252

--

--

 

 

آقاي مهدي باغ دولابي

نامه رسان

217

--

--

                 

 
 
 
 
 
 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.