منوي اصلي

نقشه سایت


دانشکده پرستاری ومامایی > درباره دانشکده > نقشه سایت
 
 
 
 
نقشه سایت
 
 
 
 
 درباره دانشکده :

 

 
 
 
 
 
 
 

 معاونت آموزشی :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تحصیلات تکمیلی :             
 
 
 
 شورای آموزشی :
 
 
 
 
 تابلوی اعلان
 
 
 

 معاونت پژوهشی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شورای پژوهشی :
 
 
 
 
 
 
 
 
 فرم ها ،آیین نامه ها و فرآیندها :
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقالات چاپ شده :                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقالات ارائه شده در کنفرانس ها :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 طرح های تحقیقاتی :                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چکیده پایان نامه ها :     
 
 
 
 
 

 معاونت اداری ومالی :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کمیته ها :                                            
 
 
 
 
 
 

 معاونت دانشجویی وفرهنگی :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گروههای آموزشی :
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحصیلات تکمیلی :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شورای تحصیلات تکمیلی :
 
 
 
 
 
 

 دفتر توسعه آموزش EDO :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استعدادهای درخشان :
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 اساتید هیات علمی :
 
 
 
 
 
 
 

 حراست :
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 آموزش سلامت براي مردم :
 
 
 
 
 
 
 
 بهداشت و روان
 اتاق عمل و هوشبري
 فوريتهاي پزشکي

 
 
 

 
 

 
 
 
    

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.