بازديدكنندگان
امروز: 104
اين هفته: 104
هفته‌ي گذشته: 3014
اين ماه: 9365
ماه گذشته: 17647
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1
اوقات شرعی
منوي اصلي

جلسات دفاعيه جلسات دفاعيه در بهمن ماه 1395-

جلسات دفاعيه در بهمن ماه 1395-

 

 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم  "سیده عادله رحمانیان" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامایی با عنوان:

"مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی زنان بر شکاف کیفیت در برنامه مشاوره هنگام ازدواج و نگرش به فرزندآوری از دیدگاه آنان"

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر طلعت خدیوزاده

اساتيد مشاور: جناب آقاي دکتر حبیب الله اسماعیلی

زمان برگزاري: شنبه  1395/11/2 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 16 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه آقاي "محمد رسولي" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاري مراقبتهاي ويژه با عنوان:

"مقايسه تاثير سه روش شمارش ماساژ قلبي بر کيفيت و خستگي احياگر"

استاد راهنما: جناب آقاي جواد ملک زاده

اساتيد مشاور: جناب آقاي سيد رضا مظلوم- جناب آقاي عبدالقادر عصار رودي

زمان برگزاري: شنبه  1395/11/2 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "زهرا یزدانی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان با عنوان:

"تاثیر صدای ضبط شده ضربان قلب مادر بر خواب و شاخصهای فیزیولوژیک نوزاد نارس"

استاد راهنما: سرکار خانم طیبه ریحانی

اساتيد مشاور: جناب آقاي دکتر احمد شاه فرهت- سرکار خانم دکتر طاهره صادقي

زمان برگزاري: شنبه  1395/11/2 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 10 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "مومنه زهانی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامایی با عنوان:

"مقايسه تاثير دو روش آموزشي ايفاي نقش و سخنراني با بازخورد بر نگرش و عملکرد دانشجويان مامايي درباره رعايت موازين اخلاقي و قانوني حقوق گيرندگان خدمات سلامت"

استاد راهنما: سرکار خانم صدیقه یوسف زاده

اساتيد مشاور: جناب آقای دکتر آریا حجازی- سرکار خانم دکتر طلعت خدیوزاده

زمان برگزاري: یکشنبه 1395/11/3 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 13 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم  "راحله عزتی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامایی با عنوان:

"تاثير آموزش مهارت همدلي بر عملکرد همدلانه بر صلاحيت باليني دانشجويان مامايي در اخذ شرح حال پره ناتال دانشکده پرستاري و مامايي مشهد در سال 1393"

استاد راهنما: سرکار خانم مهین تفضلی

اساتيد مشاور: جناب آقای سید رضا مظلوم - سرکار خانم دکتر نگار اصغری پور

زمان برگزاري: سه شنبه 1395/11/5 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "اعظم نیستانی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان با عنوان:

"تاثير اجراي برنامه ترخيص طراحي شده بر کيفيت زندگي مادران داراي نوزادنارس"

استاد راهنما: سرکار خانم سهیلا کربندی

اساتيد مشاور: جناب آقاي دکتر رضا سعیدی - سرکار خانم مریم سالاری

زمان برگزاري: چهارشنبه  1395/11/6 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "سمیه اسدی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاری با عنوان:

"طراحي آزمون جامع پايان دوره رشته کارشناسي پرستاري با تکنيک دلفي"

استاد راهنما: جناب آقای سید رضا مظلوم

اساتيد مشاور: سرکار خانم فرزانه حسن زاده- سرکار خانم دکتر زهرا سادات منظری

زمان برگزاري: چهارشنبه 1395/11/6 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 16 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "اشرف نصرتی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مشاوره درمامایی با عنوان:

"تاثير آموزش دلبستگي پدر-جنين بر سلامت روان مادران نخست باردار"

استاد راهنما: سرکار خانم کبری میرزاخانی

اساتيد مشاور: جناب آقای دکتر حبیب الله اسماعیلی- جناب آقای دکتر سید محسن اصغری نکاح

زمان برگزاري: چهارشنبه 1395/11/6 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 13 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه آقای "مهدی رضایی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاری با عنوان:

"تاثير آموزش مديريت استرس بر تجربه مراقبت از بيمار خانواده هاي بيماران اسکيزوفرن"

استاد راهنما: جناب آقای سعید واقعی

اساتيد مشاور: سرکار خانم دکتر نگار اصغری پور- جناب آقای حمید چمنزاری

زمان برگزاري: شنبه 1395/11/9 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 13 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "ملیحه شجاع" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاری با عنوان:

"بررسی تاثير اجراي برنامه آماده سازي قبل از عمل جراحي با روش و زمان متفاوت بر اضطراب کودکان سن مدرسه و والدين آنها: طرح فاکتوریل"

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر فاطمه حشمتی

اساتيد مشاور: سرکار خانم دکتر منیر رمضانی- سرکار خانم دکتر آزاده ساکی

زمان برگزاري: یکشنبه 1395/11/10 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 13 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "فاطمه نظری استاد" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه با عنوان:

"بررسی مقايسه ای تاثیر زمان ارزیابی دو معیار GCS و FOUR در پيش بيني پيامد بيماران ترومايي دچار آسيب مغزی"

استاد راهنما: سرکار خانم فرزانه حسن زاده

اساتيد مشاور: جناب آقای جواد ملک زاده- جناب آقای سید رضا مظلوم

زمان برگزاري: یکشنبه 1395/11/10 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "محبوبه رضاییان" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامایی با عنوان:

"تاثير مراقبت از خود در دوران بارداري مبتني بر تئوري اورم بر طول مدت بارداري زنان در معرض خطر زايمان زودرس"

استاد راهنما: سرکار خانم زهرا عابدیان

اساتيد مشاور: جناب آقاي سید رضا مظلوم - سرکار خانم دکتر رباب لطیف نژاد رودسری

زمان برگزاري: سه شنبه 1395/11/12 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "صدیقه آرتا" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه با عنوان:

"مقايسه اثر دو روش شستشوي مداوم و متناوب بر حفظ باز بودن و عوارض خط شرياني بيماران پس از عمل جراحي قلب باز"

استاد راهنما: جناب آقای سید رضا مظلوم

اساتيد مشاور: جناب آقای دکتر شهرام امینی- سرکار خانم فاطمه حاجی آبادی

زمان برگزاري: چهارشنبه  1395/11/13 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 13 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "فریده خاوری" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامایی با عنوان:

"بررسي ارتباط باورهاي غير منطقي و کمال گرايي با رفتارهاي مقابله  با استرس بارداري و خودکارآمدي زايمان"

استاد راهنما: سرکار خانم ناهید گلمکانی

اساتيد مشاور: سرکار خانم دکتر آزاده ساکی- جناب آقای دکتر حمید رضا آقا محمدیان شعرباف

زمان برگزاري: چهارشنبه 1395/11/13 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "مریم صمیمی کلات" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاری با عنوان:

"بررسي کيفيت پمفلت هاي آموزشي به بيمار و تعيين رضايتمندي مددجويان از آنها در بيمارستانهاي آموزشي شهر مشهد"

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر منیر رمضانی

اساتيد مشاور: سرکار خانم دکتر آزاده ساکی- سرکار خانم دکتر فاطمه حشمتی

زمان برگزاري: شنبه  1395/11/16 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 13 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "زهرا مستجابی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی با عنوان:

"تاثير آموزش بر اساس مدل فرايند موازي توسعه يافته بر آگاهي و وزن پيش از بارداري  در زنان با شاخص توده بدني بالا"

استاد راهنما: سرکار خانم ناهید جهانی

اساتيد مشاور: سرکار خانم معصومه کردی - جناب آقای دکتر حبیب الله اسماعیلی

زمان برگزاري: شنبه 1395/11/16 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "مهين کياني مسک" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامايي با عنوان:

"بررسي مقايسه اي درصد موفقيت درماني شياف واژينال فيتوواژکس و مترونيدازول خوراکي در زنان مبتلا به واژينوز باکتريال"

استاد راهنما: سرکار خانم فرزانه جعفرنژاد

اساتيد مشاور:  جناب آقای دکتر حسن رخشنده- جناب آقای دکتر محمدتقي شاکري

زمان برگزاري: شنبه 1395/11/16 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 16 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "ناهید شکوری" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان با عنوان:

"تاثير پروتکل آموزشي ضد اضطراب مبتني بر مدل خود مراقبتي اورم بر اضطراب مادر و شاخص هاي دلبستگي مادر و نوزاد"

استاد راهنما: جناب آقای حجی محمد نوروزی

اساتيد مشاور: جناب آقاي سید رضا مظلوم - سرکار خانم مهین تفضلی- سرکار خانم طیبه ریحانی

زمان برگزاري: یکشنبه 1395/11/17 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "الناز دهقانی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامایی با عنوان:

"مقايسه تاثير آموزش پيشگيري از رفتارهاي پرخطر جنسي به دو روش بسته آموزشي و شبکه مجازي بر آگاهي جنسي و نگرش جنسی دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد"

استاد راهنما: سرکار خانم فاطمه عرفانیان

اساتيد مشاور: سرکار خانم دکتر طلعت خدیوزاده- جناب آقای دکتر محمد تقی شاکری

زمان برگزاري: یکشنبه 1395/11/17 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 13 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "زهرا فيروزه" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامايي با عنوان:

"بررسي تاثير آموزش حمايت عاطفي به پدران بر علائم اختلال استرس حاد در مادران نوزادان نارس بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان"

استاد راهنما: سرکار خانم مهين تفضلي

اساتيد مشاور: جناب آقای سيدرضا مظلوم- سرکار خانم دکتر نگار اصغري پور

زمان برگزاري: دوشنبه 1395/11/18 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم  "مریم سلطانی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامایی با عنوان:

"بررسي تاثير طب فشاري بر حجم خونريزي بعد از زايمان واژينال"

استاد راهنما: سرکار خانم صدیقه اظهری

اساتيد مشاور: سرکار خانم دکتر فاطمه تارا - جناب آقای دکتر علی خورسند

زمان برگزاري: سه شنبه  1395/11/19 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 13 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "سولماز کوهستاني" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامايي با عنوان:

"بررسي تاثير ماساژ نوزاد توسط مادر بر ميزان اندوه پس از زايمان در زنان نخست زا "

استاد راهنما: سرکار خانم زهرا عابديان

اساتيد مشاور: جناب آقای دکتر حبيب الله اسماعيلي- سرکار خانم دکتر نگار اصغري پور

زمان برگزاري: سه شنبه 1395/11/19 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "زهره میرکازهی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامایی با عنوان:

"مقايسه تاثير آموزش به روش مبتني بر تفکر انتقادي و مرسوم بر مهارت باليني اداره پره اکلامپسي در دانشجويان مامايي"

استاد راهنما: سرکار خانم مهین تفضلی

اساتيد مشاور: جناب آقای دکتر حسین کریمی- جناب آقای دکتر علی تقی پور

زمان برگزاري: چهارشنبه 1395/11/20 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 15 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم  "اعظم کمالی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری با عنوان:

"تاثير آموزش تنظيم هيجان به مادران داراي کودک بيش فعال/ کمبود توجه، بر سلامت روان مادر و ميزان علائم اختلال در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان ابن سينا مشهد"

استاد راهنما: جناب آقای سعید واقعی

اساتيد مشاور: سرکار خانم دکتر نگار اصغری پور - جناب آقای حمید رضا بهنام

زمان برگزاري: چهارشنبه 1395/11/20 ساعت 12

محل برگزاري: کلاس 16 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 بسمه تعالي

دفاع پايان نامه خانم "فاطمه صیادی" دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مامایی با عنوان:

"بررسی تاثیر آموزش احقاق جنسی بر احساس مثبت نسبت به همسر و سلامت جنسی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد"

استاد راهنما: سرکار خانم ناهید گلمکانی

اساتيد مشاور: سرکار خانم دکتر آزاده ساکی- جناب آقای دکتر مهدی ابراهیمی

زمان برگزاري: چهارشنبه 1395/11/20 ساعت 12:30

محل برگزاري: کلاس 13 دانشكده پرستاری و مامایی مشهد


 


 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.